ANBI STICHTING

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Stichting No Limits Noordwijk ZH is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). De Stichting heeft ten doel te handelen als charitatieve instelling, en met name het bevorderen en steunen van projecten, die op structurele en duurzame wijze een betere toekomst bieden aan mens, dier of natuur, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuur en beleid van de Stichting

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door mevrouw Caroline Dekker, mevrouw Marieke Baars en Moniek Peen. Géén van deze personen, noch enige derde, zal over het vermogen van de Stichting kunnen beschikken als ware het eigen vermogen. De beleidsbepalers van de Stichting zullen voor hun beleidsbepalende werkzaamheden geen bovenmatige tegemoetkoming ontvangen.

Voorziene werkzaamheid van de Stichting

De Stichting geeft bijzondere mensen met een afstand tot de maatschappij een positieve impuls in hun algemene ontwikkeling via het contact met paarden en andere dieren in een veilige omgeving. De primaire doelgroep van de Stichting bestaat uit ruiters met o.a. angst, Down, autisme, ADHD of ADD. Paardrijden levert een positieve bijdrage aan de gezondheid. Bovendien wordt het zelfvertrouwen, de sociale vaardigheden en fysieke fitheid versterkt.

De activiteiten van de Stichting bestaan o.a. uit de exploitatie van een manege (die zal worden gehuurd), waarbij kan worden gedacht aan paardrijlessen, buitenritten en ter beschikking stelling van een interactieve dressuur simulator.

Inkomsten en vermogen van de Stichting

Uitgangspunt is dat de stichting geen winstoogmerk heeft en financieel onafhankelijk kan functioneren op basis van de inkomsten uit de verschillende activiteiten, giften en subsidies. De met de hierboven genoemde activiteiten behaalde opbrengsten komen volledig ten goede aan de doelstelling van de Stichting. De Stichting streeft er voorts naar niet meer vermogen aan te houden dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van haar doelstelling.

Contact gegevens

Stichting NO LIMITS NOORDWIJK
Schulpweg 129, 2211 XM Noordwijkerhout
Email: info@nolimitsnoordwijk.nl
RSIN: 859022997
KvK: 72191082
SBI code: 94996

 

De jaarrekening is hier te downloaden

Het beleidsplan is hier te downloaden

Het anbidocument is hier te downloaden