REGELS MANEGE RUITERS EN PUBLIEK

Ten behoeve van veilig, verantwoord en plezierig paardrijden kent No Limits Noordwijk een aantal huisregels die gelden voor de accommodatie.

Wij rekenen op jullie medewerking.

 

Voor alle bezoekers en vrijwilligers van onze accommodatie geldt:

 1. Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en op veilige afstand van de rijbaan te blijven. Zij mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het rijden of instructie bemoeien. Tijdens lessen en wanneer anderszins ruiters of menners rijden, dient rond en in de nabijheid van de rijbaan of rijbanen rust te heersen.
 2. Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden, en te attenderen op de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie.
 3. Het is niet toegestaan om op foerage (stro-, hooi- en kuilbalen) en machines te spelen.
 4. Met uitzonderingen van de locaties die daartoe expliciet zijn aangewezen geldt voor het gehele terrein een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard.
 5. Gedragsregels: op stal en aan de telefoon gaan wij vriendelijk met elkaar om. Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen opgevolgd te worden. De communicatie van (ouders van) ruiters met personeel van de manege dient vriendelijk te verlopen. Indien personeel onheus bejegend wordt, heeft de bedrijfsleider het recht om de lesovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en de toegang tot de manege te ontzeggen.
 6. De stalgangen dienen netjes te zijn en vrij van obstakels. Harnachement, poetsspullen, gereedschap e.d. moeten direct na gebruik worden opgeruimd in de daarvoor bedoelde ruimtes.
 7. Voor de veiligheid en rust op het terrein van No Limits Noordwijk zijn honden niet welkom.
 8. Voor de veiligheid is het verplicht om dichte schoenen te dragen.
 9. Tijdens het rijden dienen de rijbaanregels in acht genomen te worden.
 10. Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden of mennen is niet toegestaan.
 11. Klanten en/of vrijwilligers mogen alleen lespaarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- of afzadelen als dit onder toezicht van stalpersoneel gebeurt.
 12. Klanten en/of vrijwilligers mogen lespaarden en pony’s zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor voldoende kennis en ervaring hebben en de instructeur of bedrijfsleider hiermee heeft ingestemd.
 13. De rijvaardigheid van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen en/of buitenritten.
 14. Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan.
 15. De bedrijfsleider heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen van deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren en de lesovereenkomst direct te beëindigen. Bij diefstal door een klant of door een meegenomen bekende van een klant, heeft No Limits het recht om de klant direct te weigeren en vervallen alle openstaande lessen op de leskaart.
 16. No Limits Noordwijk is niet aansprakelijk voor eventuele diefstallen en ongevallen van de ruiters of vrijwilligers tijdens de activiteiten van de manege.

 

Voor aparte regels i.v.m. corona verwijzen wij naar email en instructies op de manege.