KLACHTEN PROCEDURE

Indien je klachten hebt over het naleven van de veiligheidseisen op onze manege horen we dat graag zo snel mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie direct oplossen. Het kan ook gaan om klachten over de sociale veiligheid, zoals omschreven in de Regels voor de Manege en de Regels voor de Vrijwilligers van No Limits Noordwijk. Als het gaat over dat soort klachten, kan je ook – als je dat fijner vindt – contact opnemen met onze vertrouwenspersoon en daar zo nodig anoniem een klacht neerleggen.

 

Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

  • Dien je klacht mondeling in bij een medewerker van kantoor of je instructeur.
  • Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kan je je klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij het bestuur van No Limits Noordwijk ZH, Schulpweg 129, 2211 XM, Noordwijkerhout, ter attentie van de voorzitter.
  • De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van je standpunt en kan niet anoniem worden ingediend.
  • Binnen twee weken ontvang je schriftelijk een antwoord voor of namens het bestuur van de stichting.
  • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kunt u hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij het Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040, 3850 CA  Ermelo.
  • Stichting Veilige Paardensport zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.

 

Vertrouwenspersoon

Misschien gebeuren er dingen binnen onze manege waar je moeite mee hebt en kan je daar moeilijk over praten met de betrokken mensen. In dat geval is het fijn als je (eventueel anoniem) bij iemand terecht kunt. Je kan dan terecht bij onze vertrouwenspersoon, Marieke Baars, bestuurslid No Limits Noordwijk ZH. Zij is te bereiken via telefoon 06-24.62.84.50.

 

Geef je vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid door aan de bedrijfsleider, je instructeur of bestuur. Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten!